Torget.se använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta på sidan godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK
 

Varbergs Spolservice AB, Lars Andersson

Vår kvalitets- och miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

 

Hos Varbergs Spolservice AB, Lars Andersson är kvaliteten så hög att vi alltid motsvarar våra kunders förväntningar. Genom att ständig förbättra oss höjer vi kontinuerligt kvalitén inom vår verksamhet. 

  • Vi känner till och uppfyller de lagar och krav som ställs på oss
  • Vår kvalitet präglas av långsiktighet och är baserad på helhetstänkande. Kvalitetsfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.
  • Samtliga anställda är utbildade för att hålla fortsatt hög kompetens i enlighet med kvalitetspolicyn.
  • Vi uppfyller våra åtaganden och utföras vid avtalad tid.

 

 

Miljöpolicy

 

Varbergs Spolservice AB, Lars Andersson känner ansvar för miljön och vi är medvetna om att vår verksamhet genererar en miljöpåverkan. Våra insatser för miljön grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässigt motiverat. 

 

  • Vi åtar oss att genom ständig förbättring och förebyggande av föroreningar minska vår miljöpåverkan.
  • Vi bidrar till hållbar utveckling genom att välja de bästa möjliga motorer och avgasreningsteknik ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, samt minska användningen av ändbara bränslen.
  • Vi beaktar våra leverantörer och entreprenörers miljöarbete vid inköp.
  • Vi uppfyller gällande lagstiftning samt andra åtaganden som företaget förbundit sig att följa. Vi ska också uppmärksamma, och efter bästa förmåga uppfylla de krav och önskemål som våra kunder och andra aktörer ställer.
  • Samtliga anställda utbildas och informeras för att kunna agera ansvarfullt i enlighet med miljöpolicyn. Miljöfrågor intrigeras fortlöpande i de anställdas kompetensutveckling.
  • Vi förmedla information kring den miljöpåverkan som vår verksamhet genererar och vi uppmuntrar våra intressenter till en aktiv dialog.

Kvalitetstänkande

Vårt kvalitetstänkande innebär:

- långsiktiga relationer med våra kunder

- hög kompetens

- säkra och kostnadseffektiva transporter

- motiverade och engagerade medarbetare

 
Kontakt

Varbergs Spolservice AB, Lars Andersson


Spannarp 57
432 77 TVÅÅKER

Kontakta oss
Email
Tel: 0340-431 00
Tel: 070-694 31 02
Översikt